Performance
施工実績
施工実績すべて
土木部
建築部
舗装部
環境建設事業部
国道181号(岸本バイパス)法面工事(5工区)
2018年7月
名和3期畑かん施設工事(小竹工区)
2017年12月
国道431号(弓ヶ浜工区)自転車道設置工事(3工区)
2017年11月
国道181号(岸本バイパス)法面工事(1工区)
2016年8月
国道180号(能竹橋)外橋梁補修工事
2016年5月
国道181号(岸本バイパス)改良工事(2工区)
2015年10月
国道181号(岸本バイパス)法面工事(3工区)
2015年4月
安来根来邸
2015年4月
国道180号(南部バイパス)法面工事
2014年4月
1
2
3

トップページへ